Το αρχείο περιέχει αρκετές ασκήσεις σε διαστήματα εμπιστοσύνης.